This is a free Purot.net wiki
  • View:

Suomen leirintäalueyhdistys ry

Suomen leirintäalueyhdistys ry (SLY) on maamme leirintäalueiden ja lomakylien markkinointi- ja edunvalvontaorganisaatio. Yhdistyksen jäsenalueiden markkinaosuus kaikista maamme leirintäalueyöpymisistä on 75 %.

Edunvalvonta

Suomen leirintäalueyhdistys:

  • seuraa toimialan kehitystä ja vaikuttaa alaan liittyviin asioihin
  • vastaa pohjoismaisen leirintäalueluokituksen toteuttamisesta Suomessa
  • antaa neuvontaa leirintäaluepalvelujen kehittämisessä ja toteuttamisessa
  • järjestää jäsenistölleen koulutusta ja opintomatkoja
  • julkaisee ohjeistus- ja neuvontamateriaalia jäsenalueiden henkilökuntaa varten

Markkinointi

Suomen leirintäalueyhdistys markkinoi jäsenalueitaan alan merkittävillä messuilla sekä kotimaassa että ulkomailla tehden markkinointiyhteistyötä MEK:in lisäksi myös pohjoismaisten sisarorganisaatioiden kanssa. SLY on mm. osallistunut Helsingin kansainvälisille Matka-messuille yhteispohjoismaisella "Camping Scandinavia" -teemalla.

Näkyvimmät markkinointivälineet ovat kuitenkin seuraavat:

Camping-esite painetaan jo viidellä eri kielellä, yhteensä 130 000 kpl. Esitteen saa jäsenalueilta, useiden kotimaan kaupunkien matkailu- ja matkatoimistoista tai sen voi tilata Loma Suomen tilauspalvelusta, se löytyy myös pdf-versiona Camping.fi -portaalista. Esitteeseen on koottu kaikki tarpeellinen tieto, mitä leirintälomalla kotimaassa tarvitsee  siinä esitellään leirintäalueet ja lomakylät aukioloaikoineen, hintatietoineen, tasoluokituksineen, yhteystietoineen ja GPS-sijainteineen. Esitteessä on myös Suomen kartta, johon kaikki SLY:n jäsenalueet on merkitty. Lisäksi löytyy mökkejä esittelevän osion ja hyödyllistä tietoa leirintämatkailusta yleensä, kuten ohjeita leirintäalueiden asiakkaalle, tietoa Camping Key Europe -kortista ja Camping.fi -portaalista.

Camping.fi -portaalista löytyy samoja tietoja kuin esitteessäkin ja sieltä saa vastaavasti tietoa Camping-esitteestä. Hakukoneen avulla voi kätevästi hakea leirintäaluetta tai lomakylää karttahaun, majoitusmuodon, paikkakunnan, aukioloajan tai alueen nimen perusteella. Pian avattavasta verkkokaupasta voi hankkia mm. Camping Key Europe -kortin hintaan 16 €. Lisäksi siellä on ajankohtaisia artikkeleita ja tutkimustietoa leirintämatkailusta, leirintäalueiden tarjouksia ja tärkeitä linkkejä sekä jäsenpalveluosio, johon yhdistyksen jäsenet voivat kirjautua.

Jäsenistö ja jäsenmaksut

Suomen leirintäalueyhdistykseen kuuluvia jäsenalueita on noin 150 eri puolilla maata ja niillä on noin 28 000 caravan- ja telttapaikkaa, 15 300 vuodepaikkaa ja 3 500 mökkiä. Jäseneksi voi liittyä yleinen ja kaikille avoin leirintä- ja/tai lomakylätoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö lähettämällä SLY:lle kirjallinen hakemus, jäsenhakulomake löytyy Camping.fi -portaalista. Jäsenmaksu määräytyy jäsenalueen yöpymisvuorokausien perusteella, pienimmillään jäsenmaksu on 295 € vuodessa ja enimmillään 760 €. Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen.

Yhteystiedot

Suomen Leirintäalueyhdistys
Tulppatie 14, 00880 Helsinki
Puh. (09) 4774 0740
Faksi: 5607 7222

info@camping.fi

www.camping.fi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

HEJ kysyn jos lähettäisitte minulle suomen kielisiä esitteitä camping paikoista vuoden 2015 kaksi kappaletta. Koska minä asun täällä tanskassa ja meitä on kaksi paria jotka tulemme suomeen joka vuosi kesälomille suomeen. Jos lähettäisitte minulle minun osoite on

Raija Andersen
Elmehaven 18
5550 Langeskov
Danmark


Etukäteen kiitos
anonymous   (22.02.2015 17:39)
  Reply