This is a free Purot.net wiki
  • View:

Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry

Sisältöalue

Suoma ry, Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys

Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys on jäsenistönsä edunvalvoja, jäsenistöön kuuluu 20 varsinaista alueorganisaatiojäsentä ja 51 matkailutoimistojäsentä ja 10 yhteistyöjäsentä, lisäksi toiminnassa on mukana i-toimistojen käyttöoikeusmaksulla toimivat matkatoimistot, kaikkiaan verkostoon kuuluu noin 150 matkailuorganisaatiota.

Suoma ry:n toimintaajatuksena on edistää ja parantaa matkailuorganisaatioiden toimintaedellytyksiä ja toimintakykyä. Vaikuttaminen on yleensä valtakunnallista mm. matkailun edistämiskeskuksen budjetin kautta tai olemalla mukana erilaisissa foorumeissa ja selvitystöissä.

Suoma ry tärkeimmät yhteistyötahot ovat: Mek, jossa käsitellään mm. suomen matkailun imagomarkkinointia, visitfinland portaalia ja ulkomaan markkinoinnin työnjakoa. Suomen matkatoimistoalan liitto, Linja-autoliitto, tiehallinto, Matka messut, piiri-yhteisö, koko-hanke, taloustutkimuslaitos; jonka päätilaajana se suorittaa matkailualuetutkimusta, jolla on jo 20-vuoden historia.

Parhaiten tieto yhdistyksestä saa nettisivujen kautta: http://www.suoma.fi

Näkyvin merkki suomasta on matkatoimistojen i-logo, joka kertoo että matkatoimisto on tietyt laatukriteerit sisältävä matkatoimisto.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username