This is a free Purot.net wiki
  • View:

Liikennepalvelut

Maantieliikenteessä tarkastellaan niin yksityisautoilua (oma / vuokra) kuin julkista liikennettäkin (lähi / kauko). Myös ryhmät käyttävät mielellään tiestöä likkumiseen (charter liikenne).

Raideliikenneverkosto jakautuu lähi- ja kaukoliikenteeseen, ja sen yhteydet pisimmillään yltävät maan rajojen ylitse.

Juna-laiva kombinaatio on esimerkki liikennepalvelujen integroinnista. Meriliikenne sekä sisävesi- ja rannikkoliikenne palvelevat Suomen imagoa tuhansien järvien ja saarien maana. Rajanveto ohjelmapalveluihin on joissain tilanteissa vaikeaa.

Lentoliikenteen keskeinen toimija on Finavia, joka ylläpitää lentokenttiä Suomessa.

 

Liikennepalvelumuotojen vinkkilinkkejä

Maantieliikenne http://ww.matkahuolto.fi

Raideliikenne http://www.vr,fi

Laivaliikenne www.portofhelsinki.fi   www.portofturku.fi

Lentoliikenne http://www.finavia.fi


 


 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username