This is a free Purot.net wiki
  • View:

Maili ry

Sisältöalue

Maili ry on matkatoimistoalan työntekijöiden etuja sekä työehtoja valvova ja kehittävä taho. Maili  mm. neuvottelee työehtosopimuksista. Maili kuuluu itsenäisenä ammattiosastona Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:een.

Maili tarjoaa tukea ja apua työsuhdeongelmatapauksissa. Jos ongelma ei tarjoa neuvottelemalla, liitto ajaa asiaasi tarvittaessa myös oikeudessa.. Maililla on kokemusta matkatoimistoalan työntekijöiden etujen valvomisesta jo vuodesta 1953.

Saavutuksia: (Maili ry:n internetsivuilta)

  • minimi- eli taulukkopalkat  
  • lomaraha
  • lounassetelit
  • sairausajan palkka
  • palkallinen 3 kk:n äitiysvapaa
  • palkalliset arkipyhävapaat
  • työaika-säätely
  • mahdollisuus säästövapaaseen
  • matkustussääntö

Työpaikoilla Mailia edustaa luottamusmies, joka on työntekijöiden itse valitsema tukihenkilö. Luottamusmiehen tehtävänä on huolehtia työehtosopimusten noudattamisesta

 

Myös opiskelijajäsenyys on mahdollista.

Opiskelijajäsenenä käytössäsi ovat kaikki liiton jäsenedut maksutonta oikeusapua ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa lukuun ottamatta.  Kun siirryt työelämään, jäsenmaksu on vain 1,6% bruttopalkasta ja sekin on verovähennyskelpoinen.

 

Lisätietoja:

maili.fi

 

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username