This is a free Purot.net wiki
 • View:

Suomen Liikematkayhdistys ry FBTA

Yhdistyksen toimintaidea

"FBTA on liikematkapalvelujen ostajien ja tuottajien yhdistys, joka edistää liikematkapalvelujen hankintaan ja matkahallintoon liittyvää osaamista. Toiminnan tavoitteena on tuottaa jäsenille lisäarvoa tarjoamalla kustannustehokkaaseen ja laadultaan korkeatasoiseen matkahallintoon tähtäävää tietoa sekä kattavan benchmarking-verkoston. "

"FBTA:n tehtävänä on vaikuttaa liikematka- ja matkahallintopalvelujen kehittämiseen siten, että yritysten tarpeet tulevat huomioiduksi."

Tausta

Keskuskauppakamari perusti Elinkeinoelämän Liikematkaneuvottelukunnan 1984. Elinkeinoelämän Liikematkayhdistys ry ELY rekisteröitiin v. 1987. Nimi muutettiin v. 1998 Suomen Liikematkayhdistykseksi. 

FBTAn toiminta ja jäsenpalvelut

- Matkahallintoon liittyvän ammattitaidon kehittäminen 
- Tiedon ja kokemusten vaihto, benchmarking
- Sähköinen jäsenrekisteri verkostoitumisen edistämiseksi
- Sähköinen tietopankki jäsenkunnan käyttöön
- Markkinaseuranta 
- Vaikuttaminen matkailuelinkeinoon ja viranomaisiin 
- Matkustusprosessin hallinta ja tehostaminen 
- Matkapalvelujen laatu 
- Matkustusturvallisuus 
- Matkahallintoon liittyvät selvitykset ja mallit, luentoaineistot 
- FBTAn tunnettuuden lisääminen 
- Kansainvälinen yhteistyö

Arvot

Yhdistys noudattaa kaikessa toiminnassaan ensisijaisesti seuraavia arvoja:

Riippumattomuus
Laaja-alaisuus 
Edelläkävijyys
Kansainvälisyys

Lisäarvot FTBA:n jäsenyydestä

 

 • Kattava toimialan ammattilaisten verkosto kotimaisella ja kansainvälisellä tasolla
 • GBTA Europe verkoston jäsenedut FBTA-jäsenyyden kautta 
 • Kokonaisnäkemys matkahallinnon mahdollisuuksista
 • Näkemys toimialan kehityksestä ja trendeistä
 • Riippumaton, räätälöity ja edullinen jäsenkoulutus
 • Kansainvälinen matkahallinnon koulutustarjonta
 • Tietopankin yhteenvedot, selvitykset ja mallit, seminaariaineistot
 • Vaikutusmahdollisuus matkahallinnon toimintaedellytyksiin
 • Mahdollisuus ammattitaidon syventämiseen osallistumalla yhdistyksen toimintaan toimikunnissa ja työryhmissä
 • Matkahallinnon merkityksen ymmärtäminen ja arvostuksen nostaminen

FBTA:n jäsenpalvelut:

 • Jäsentiedotus
 • Jäsenkoulutus
   
 • Jäsenetulehdet (Ikkunapaikka, Kauppalehti Matka Extra (1-2 numeroa)
 • Networking , benchmarking, jäsenrekisteri
 • Tietopankki: Seminaariaineistot, tutkimukset, selvitykset

Yhteystiedot

Suomen Liikematkayhdistys ry FBTA

Finnish Business Travel Association
Simonkatu 12 B 30 (kts. kartta)
00100 Helsinki
Puh.             (0)9 441 244      
Fax. (0)9 441 266
fbta(at)fbta.net

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username