This is a free Purot.net wiki
  • View:

MEK

MEK – Matkailun Edistämiskeskus

MEK on perustettu vuonna 1973 työ- ja elinkeinoministeriön alaiseksi virastoksi. Sitä edelsivät v. 1969 perustettu matkailuneuvosto ja v. -71 perustettu matkailutoimisto. MEK:n toiminta rahoitetaan valtion budjetista.

MEK vastaa Suomen matkailun kansainvälisestä edistämisestä. Sen tarkoituksena on tukea matkailua Suomessa ja muualta Suomeen painopisteenään matkailumaakuvan kehittäminen sekä sitä tukeva tuotemarkkinointi. Keinoina käytössä ovat ensinnä markkinatiedon hankinta, prosessointi ja jakelu, toisena suurten, laadukkaiden tuotekehityskokonaisuuksien koordinoiminen, sekä kolmantena yhteyksien avaaminen ulkomaisten ostajien ja kotimaisten myyjien välille.

Mek ylläpitää ja kehittää matkailuportaalia VisitFinland.com sekä materiaalipankkia Visit Finland Media Bank. Neljä kertaa vuodessa ilmestyy myös tiedotuslehti Matkailusilmä joka käsittelee matkailualan ajankohtaisia teemoja. Mek julkaisee myös imago- ja karttaesitteitä sekä muuta viestintämateriaalia ja tukee matkailua edistävää kustantamista. Näiden toimintojen lisäksi Mek ylläpitää matkailutilastoja suosituista kohteista.

Mek:lla on ulkomailla oma VisitFinland edustajaverkosto jonka toimintaa rahoitetaan, ohjataan ja valvotaan Helsingistä käsin. Kohdemarkkinoina on 15 % maailman matkailijoista, jotka jaetaan kolmeen ryhmään.

  • Lähimarkkinat: Ruotsi ja Venäjä
  • Mannereurooppa ja UK joissa Suomi tunnetaan melko hyvin mutta se on melko harvinainen. Tavoitteena näissä maissa on herättää uutta mielenkiintoa.
  • Kaukomarkkinat, joissa keskitytään tunnettuuden lisäämiseen.

Suomelle on kehitetty 3 teemaa joiden avulla sitä ulkomailla markkinoidaan. Näitä ovat ”Silence Please,” ”Wild and Free” ja Cultural Beat.” Teemamatkailuun panostetaan ja sen odotetaan kasvavan.

MEK:n alainenFinland Convention Bureau keskittyy Kongressi-, kokous- ja yritystapahtumien markkinointiin ja myynninedistämiseen. Pääkohderyhmiä ovat kansainväliset tieteelliset järjestöt ja yhteisöt.

Lähteet
www.mek.fi

www.visitfinland.com

www.fcb.fi

http://fi.wikipedia.org/wiki/Matkailun_edist%C3%A4miskeskus

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username