This is a free Purot.net wiki
  • View:

Finland Festivals

Sisältöalue

 

Finland festivals ry on perustettu vuonna 1968.

Yhdistys toimii eri kulttuuritapahtumia järjestävien jäsentensä yhteiselimenä. Jäsenfestivaaleja on tällä hetkellä lähes 100, esimerkkinä Pori Jazz ja Provinssirock. Musiikin eri lajien lisäksi mukana ovat myös: tanssin, teatterin, kuvataiteen, elokuvan ja lastenkulttuurin parhaat tekijät.

 

FF toimii jäsentensä edunvalvojana, sekä tiedotuselimenä, edistäen markkinointia niin Suomessa, kuin ulkomaillakin.

FF:n tärkeitä tehtäviä ovat myös tiedonkeruu, tutkimus ja koulutus - Finland Festivals järjestää jäsenilleen koulutuksia, neuvontaa, verkostoitumistapahtumia ja ideointitilaisuuksia, näin edistäen festivaalien ammattitaitoa.

Se neuvottelee yhteistyösopimuksia jäsenilleen, ja luo suhteita tahoihin, joissa käsitellään festivaaleja koskevia päätöksiä. Finland festivalsin asiantuntemusta käytetäänkin aina tehdessä päätöksiä, koskien festivaalien toimintaedellytyksiä.

Toimisto

Finland Festivals Ry, Kalevankatu 30, FI-00100 Helsinki

Puh. +358 (0)9 612 67 60

internet: www.festivals.fi

Email: info@festivals.fi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username