This is a free Purot.net wiki
  • View:

Suomen Opasliitto ry - Finlands Guideförbund rfSuomen Opasliitto on matkailuoppaiden, eräoppaiden ja erikoisalojen oppaiden ainoa valtakunnallinen liitto ja se perustettiin vuonna 1974. Liiton toimisto sijaitsee Tampereella. Opasliiton jäseninä ovat opasyhdistykset; henkilöjäseniä opasliitossa ei ole. Jokainen auktorisoitu matkailuopas kuuluu oman paikkakuntansa opasyhdistykseen ja sitä kautta Suomen Opasliittoon. Yhteensä opastoiminnassa on mukana n. 1750 auktorisoitua opasta 102 yhdistyksestä. Monilla pienemmillä kunnilla on yhteisiä opasyhdistyksiä.

Opasliiton tehtävät

- toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja keskuselimenä
- järjestää alan koulutustilaisuuksia (mm. järjestö- ja matkanjohtajakoulutusta sekä arvioijakoulutusta suullisten opastuskokeiden arvioijille)
- toimii matkailuoppaiden hyväksi julkaisu- ja neuvontatoiminnan, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksien, kurssien, kokousten sekä muun vastaavan toiminnan avulla
- valvoo opaskoulutusta
- myöntää auktorisoiduille oppaille opasmerkit (hopeinen/ kullattu)
- määrittelee palkkiosuositukset
- vastaa liittoon kuuluvien oppaiden ammatillisesta edunvalvonnasta ja toimintaedellytysten kehittämisestä
- osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön
- tarjoaa henkilöstölle ja jäsenistölle lakiasiainneuvontaa Asianajotoimisto Legistum Oy:n yhteistyösopimuksen kautta

Tiedotus- ja julkaisutoiminta

Opasliitto julkaisee matkailu- ja jäsenlehden OPAS-GUIDE. Lehteä tehdään kaksi numeroa vuonna 2012. Vastaava päätoimittaja on opasliiton puheenjohtaja. Lehteä voi tehdä jokin yhdistys tai jonkin alueen opasyhdistykset yhdessä. Näin ollen tekijöillä on mahdollisuus esitellä omaa matkailualuettaan ja toimintaansa. Lehti postitetaan kaikille jäsenille ja tiedotusmielessä myös opasliiton yhteistyökumppaneille. Lehteä voi tilata opasliiton toimistosta.

OPAS-GUIDE -lehden ja verkkosivujensa lisäksi liitto on julkaissut matkailuoppaan tietoja täydentäviä kirjoja, jotka ovat tarkoitettu opaskoulutuksen koulutusohjelmaa täydentäviksi yleissivistäviksi teoksiksi sekä matkailu- ja palvelualojen käsi- ja oppikirjoiksi. Kirjojen artikkelit on valittu täydentämään matkailuoppaan Suomi-tietämystä ja ne sisältävät asioita, joita matkailijat usein kysyvät oppailta.

Opasliitto julkaisee myös vuosittain lehdistötiedotteita, mm. ennen liittokokouksia ja Kansainvälistä matkailuoppaiden päivää 21.2., jolloin matkailuoppaat Suomessa ja ympäri maailmaa järjestävät omilla paikkakunnillaan erilaisia tapahtumia ja tekevät oppaan työtä tunnetuksi.Kansainvälinen toiminta

Suomen Opasliitto on Pohjoismaiden Inter Nordic Guide Clubin (IGC) jäsen. IGC järjestää vuosittain pohjoismaisen kongressin, johon opasliiton matkailuoppaat voivat osallistua. Vuoden 2011 kongressi järjestettiin Turussa ja keväällä 2012 kongressipaikkana on Haaparanta-Tornio.

Opasliitto on jäsen myös matkailuoppaiden maailmanjärjestössä Word Federation of Tourist Guide Associations'ssa (WFTGA), joka joka toinen vuosi järjestää maailmankongressin. Vuonna 2011 kansainvälinen kongressi järjestettiin Tallinnassa ja 2013 kongressipaikkana on Macao.

Näiden lisäksi yhteistyötä tehdään myös Baltian maiden opasyhdistysten kanssa. Eesti Giidide Liit'in kanssa opasliitolla on yhteistyösopimus.
 

Yhteystiedot

Liiton toimiston osoite:

Suomen Opasliitto ry - Finlands Guideförbund rf
Verkatehtaankatu 2
33100 TAMPERE

Puh. 045 2577 411
toimisto@suomenopasliitto.fi

Lisätietoja liitosta ja sen toiminnasta:
www.suomenopasliitto.fi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username