This is a free Purot.net wiki
  • View:

Suomen matkatoimistoalan liitto ry

Sisältöalue

Suomen Matkatoimistoalan liitto ry - SMAL

HISTORIAA

Matkatoimistotoiminta alkoi Suomessa vuonna 1897. Vaikka toiminta jatkosodan jälkeen oli varsin rajoitettua alan toimijat kuitenkin halusivat parantaa palvelutasoaan ja pitivät yhteistyötä välttämättömänä alan kehitykselle.

1940 perustettiin Suomen Matkatoimistoyhdistys (SMY). Kun matkatoimistojen lukumäärä kasvoi räjähdysmäisesti 1950- luvulla oli SMY:llä tärkeä rooli mm. koulutuksen saralla. 1950 järjestettiinkin SMY:n toimesta ensimmäinen matkatoimistovirkailijakurssi.

1960- luvulla ulkomaanmatkailun luonne muuttui pääosin aurinkolomailuksi ja seuramatkustus levisi myös keskituloisten ulottuville.

1961 ilmestyi jäsentoimistojen ensimmäinen yhteinen seuramatkaesite. 1962 yhdistys tarvitsi valtiovallan apua, koska markkinoille oli ilmestynyt myös epärehellisiä toimijoita.

Liitto panosti kansainväliseen yhteistyöhön heti perustamisestaan asti, ollen  Nordens Resebyråförbundin jäsen. Yhdistys oli mukana myös Matkatoimistoalan maailmanliitto UFTAA:n toiminnassa, aina liiton alkuunsaattamisesta asti 1966.

Työtaistelut, öljykriisi ja devalvaatiot ravistelivat alaa kovasti vuosien 1976 ja 1982 välisenä aikana.

Vuonna 1983 pidettiin ensimmäiset omat messut (Matka & Matkailu), joista tulikin pysyvä, vuosittain järjestettävä tapahtuma. Vuosittain Helsingin Messukeskuksessa järjestettävä suuri messutapahtuma tunnetaan nykyään nimellä Matka-messut. Tapahtuma on noussut pohjoismaiden suurimmaksi matkailualan tapahtuma.

1993 perustettiin Suomen Matkatomistoalan liitto SMAL ry. Liittoa perustamassa olivat SMY:n kanssa yksityisiä yrittäjiä edustanut Matkatoimistoyrittäjien organisaatiotyöryhmä. Perustajayhdistysten toiminta lakkautettiin SMAL:in synnyn myötä.

Vuonna 1999 perustettiin Smalser Oy, joka on SMAL:in konsultti-, koulutus ja kustannustoiminnasta vastaava palveluyhtiö.

LIITON TEHTÄVÄT JA PALVELUT

  • neuvottelee yleiset valmismatkaehdot yhdessä kuluttaja-asiamiehen kanssa
  • koordinoi Helsinki Declaration- prosessia (Suomen matkailuelinkeinon sitoumus kestävään kehitykseen)
  • koostaa, julkaisee ja tuottaa tilastoja toimialan kehityksestä
  • järjestää koulutusta ajankohtaisista aiheista. Mm. Matkatieto- koulutusohjelma Matka-messujen yhteydessä. Koulutusohjelman toteuttaa Smalser Oy
  • antaa jäsenistölle maksutonta lakiasiainneuvontaa ja neuvoo myös esim. markkinointiin ja sopimuserimielisyyksiin liittyen
  • tarjoaa menettelytapaohjeita poikkeustilanteissa.
  • Myy koulutuspalveluita sekä yksittäisille jäsenille, että ulkopuolisille erillistä korvausta vastaan
  • Toimittaa SMALin jäsenten sivuilla luettavissa olevia ajankohtaistiedotteita tarpeen mukaan.

Liiton palveluyhtiö Smalser Oy kustantaa lisäksi alan eritystarpeisiin suunnattuja kirjoja ja teettää ulkopuolisilla tahoilla selvityksiä alan erityiskysymyksistä.

JÄSENYYS

Liiton jäsenistö muodostuu varsinaisista jäsenistä eli matkatoimistojäsenistä ja toimialajäsenistä. Toimialajäseniä ovat mm. lento- ja laivayhtiöt, konsulttiyritykset, oppilaitokset.

Varsinaiseksi jäseneksi hakevan tulee olla merkitty valmismatkaliikerekisteriin matkanjärjestäjänä tai matkanvälittäjänä jos laki edellyttää sitä yrityksen toiminnan luonteen vuoksi. Mikäli yrityksen toimintaa ei ole laissa säädetty sellaiseksi, että sen edellytettäisi rekisteröityvän valmismatkaliikerekisteriin, tulee yrityksen kuitenkin olla rekisteröitynä Kaupparekisteriin.

Toimialajäsen voi olla oikeuskelpoinen yhteisö, joko suomalainen tai ulkomaalainen, mikäli sen jäsenyys on liiton kannalta perusteltua.

Jäsenlomakkeet löytyvät SMALin sivuilta www.smal.fi -> jäseneksi liittyminen. Lomake toimitetaan sivuilla annettuun osoitteeseen.

YHTEYSTIEDOT JA LISÄTIETOJA

Lisätietoja SMALin toiminnasta löytyy liiton sivuilta www.smal.fi

SMAL, Vilhonkatu 4 B, 00100  HELSINKI

Puhelin (09) 4133 3500
Faksi (09) 4133 3555
Sähköposti smal@smal.fi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Toivoisin valmispaketteja Suomeen,
- mahdollisuuksia osallitua kulttuuriin;
musiikkia, teatteria, näyttelyitä ym.
liikuntaan, paikallisia perinteitä
ruuata ym..
kohtuu tasoinen majoitus
anonymous   (16.05.2020 19:19)
  Reply