This is a free Purot.net wiki
  • View:

Reilun matkailun yhdistys

Sisältöalue

Reilun matkailun yhdistyksen tavoitteena on edistää vastuullista matkailua tiedottamalla reilun matkailun periaatteista matkailijoille ja matkailualan toimijoille. Yhdistys järjestää kampanjoita, teemailtoja sekä koulutus- ja tiedotushankkeita. Se tekee myös aloitteita eri viranomaisille. Yhdistyksellä on yhteistyötä oppilaitosten kanssa: se tarjoaa opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksia, kirjaston lopputöiden tueksi ja opinnäytetöiden toimeksiantoja sekä ohjausta.

 

Reilun matkailun yhdistys on kouluttanut kestävän matkailun lähettiläitä, joita voi pyytää tilaisuuksiin ja tapahtumiin kertomaan vastuullisesta matkailusta. Yhdistys painottaa eettisiä valintoja ja niiden merkitystä matkailussa sekä matkailun vaikutusta ympäristöön ja paikallisten yhteisöjen elämään. Katso esimerkiksi reilun matkailun kysymyslista http://wordpress.reilumatkailu.fi/?p=861 ja reilun matkailijan ohjeet (alla).

Reilun matkailun yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla 10 euron jäsenmaksun tai kannatusjäseneksi maksamalla 100 euroa.

 

http://www.reilumatkailu.fi

info@reilumatkailu.fi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username