This is a free Purot.net wiki
  • View:

Suomen latu ry

Sisältöalue

Suomen latu ry

 

 
 
Suomen latu ry on 220 jäsenyhdistyksen ja niiden 77 000 jäsenen muodostama keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on liikuttaa suomalaisia, sillä liikkumalla ja ulkoilemalla ihmiset pysyvät niin fyysisesti kuin psyykkisestikkin hyvässä kunnossa.Heidän tärkeimpiä tehtäviään on ulkoilumahdollisuuksien edistäminen, jota tehdään valtakunnallisesti keskusjärjestönä ja paikallisesti latuyhdistyksissä.Järjestön visiona on pitää Suomi maailman eniten liikkuvien kansojen joukossa, ja tutkimusten mukaan järjestön jäsenet liikuvat aktiivisemmin kuin muut suomalaiset.
      Suomen latu ry on avoin kaikille, joten kuka vain voi liittyä järjestöön. Jäsenille on tarjolla erilaisia jäsenetuja, kuten esimerkiksi Latu&Polku-lehti 6 kertaa vuodessa sekä erilaisia alennuksia.Jäsenenä pääset myös ensimmäisten joukossa kokeilemaan ja kehittämään uusia lajeja.Järjestö oli mukana mm.kehittämässä sauvakävelystä maailmanlaajuista hittiä.
 
                                                Hankkeet;
 
       Suomen ladulla on vuosittain erilaisia hankkeita, jotka keskittyvät ulkoilun olosuhteiden edistämiseen sekä toiminnan kehittämiseen. Rahoitus jokaisella hankkeella on erillinen ja sen kesto vaihtelee yhdestä kolmeen vuoteen. Tällä hetkellä järjestön suurimpia hankkeita ovat kehitysyhteistyöhön keskittyvä Nepal-hanke, Terveyttä talviuinnista-hanke, Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus-hanke, joka keskittyy kuntien olosuhdetyön tukemiseen ja nykytilan selvittämiseen, sekä nuorten toimintaa tukeva Outdoor-klubi hanke.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Järjestön strategiset painopistealueet ovat yhteisöllisyys, aktiivinen vaikuttaminen, vahva paikallistason toiminta, tehokas organisaatio ja hallinto sekä ulkoilun ja retkeilyn asiantuntijuus. Heidän arvojaan puolestaan ovat yhteisöllisyys,hyvinvointi,tasavertaisuus ja kestävä kehitys.
 
Järjestöllä on paljon eri yhteistyökumppaneita, joita ovat mm. OP pohjola, karhu ski oy,welhonpesä oy sekä Tubbs snowshoes.  Yhteistyökumppaneiden tuoma taloudellinen lisäpanos edesauttaa toiminnan toteutumista.
 
                                          Vaikuttaminen;
 
Ulkoiluolosuhteiden edunvalvomiseksi Suomen latu ry tekee työtä niin valtakunnallisesti,paikkallisesti kuin myös lajien kautta.Valtakunnalisella vaikuttamisella järjestö tukee jäsenyhdistysten toimintaa materiaalien ja neuvonnan avulla. He ottavat kantaa merkittäviin ulkoiluun ja sen olosuhteisiin vaikuttaviin päätöksiin kuten esimerkiksi lakiehdotuksiin ja tuottavat tietoa päätöksenteon taustalle.
Paikallisesta vaikuttamisesta vastaavat  järjestön 225 jäsenyhdistystä. He tekevät yhteistyötä kuntien kanssa ulkoiluolosuhteiden edistämiseksi ja tapahtumien järjestämiseksi.
Järjestö pyrkii vaikuttamaan myös lajien kautta kouluttamalla ja järjestämällä tapahtumia jotka liittyvät lajeihin.He kertovat ulkoilun uusista mahdollisuuksista sekä markkinoivat lajeja eri kanavien kautta.
                                                             toiminta;
Suomen latu ry järjestää monipuolista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille. Toiminnassaan he pyrkivät välittämään terveitä elämänarvoja ja myönteistä asennetta liikuntaa ja luontoa kohtaan, opettavat retkeilytaitoja ja -tietoja ja pyrkivät saamaan kaikki nauttimaan yhdessäolosta.
     Järjestö järjestää myös erilaisia monipuolisia koulutuksia retkeilyyn ja ulkoilulajeihin liityen. He kouluttavat ohjaajia noin kymmeneen ulkoilulajiin.  Heidän koulutustarjottimellaan on noin 30 erilaista koulutusta jotka vaihtelevat kestoiltaan.
      Retkeily erimuodoissaan on Suomen ladun tärkein toiminta-alue. He järjestävätkin ohjattuja vaelluksia vuosittain 100-150 kappaletta.
Järjestön toiminta on hyvin monipuolista ja sieltä löytyy jokaiselle varmasti jotakin.
 
                                                         Yhteystiedot;
 
 kotisivut; www.suomenlatu.fi
 puhelin 044 722 6300      
 osoite   Radiokatu 20, 00240 Helsinki 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username